İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1092645

I-İK bölümünden hangi faaliyetlerin beklenmektedir?

II-İK bölümünde kaç kişi çalışacaktır?

III- İK bölümünde hangi pozisyonlar bulunacaktır?

IV- İK Müdürünün nitelikleri ne  olacaktır?

İK bölümünün iç örgüt yapısı oluşturulurken bazı soruların yanıtlanması gerekir. Yukarıdakilerden hangileri bu sorulardandır?


I, II ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

İK bölümünün iç örgüt yapısı oluşturulurken bazı soruların yanıtlanması gerekir. Bu sorulardan ilki İK bölümünden hangi faaliyetlerin beklendiğidir. Daha önce de üzerinde durduğumuz gibi İK bölümünde planlama, insan kaynaklarını elde etme, elde tutma ve performansı artırma amaçlarını gerçekleştirebilmek için pek çok faaliyet yapılmaktadır. İşletme üst düzey yönetimi bu faaliyetlerin hangisine daha çok önem ve öncelik verdiğine bağlı olarak alt birimler/bölümler oluşturacaktır.

İK bölümünün iç örgüt yapısı belirlenirken sorulması gereken ikinci soru İK bölümünde kaç kişinin çalışacağıdır. İK bölümlerinde kaç kişi çalışacağını belirleyen en önemli faktör işletmede çalışan sayısıdır. Buna göre işletmenin çalışan sayısı arttıkça İK bölümü de büyüyecektir. Genel kabul gören bir oran 1:100’dür. Yani, 100 personele bir İK uzmanı istihdam edilecektir. Çalışan sayısı 200 ise İK bölümünde iki, 500 ise beş, 1500 ise15 kişi çalışacaktır. Bu sayılar işletmenin faaliyette bulunduğu sektöre, bölümün stratejik niteliğine, İK alanında dış kaynaktan yararlanılmasına, elektronik İK sistemlerinin kullanılmasına ve uluslararası alanda faaliyet gösterilmesine göre değişecektir. 

Yanıt bekleyen bir başka soru İK bölümlerinde hangi pozisyonların bulunacağıdır. İK bölümlerinde genellikle İK üst düzey yönetimi, İK yöneticisi, İK uzmanları ve İK destek personeli çalışır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum