İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1146147

Bir işletmenin İK biriminde bir toplantıda aşağıdaki konuşma geçmektedir:

"İşletmemizin stratejik hedefleri doğrultusunda firmanın toplam insan kaynağının 1200 olması hedeflenmektedir arkadaşlar."

" O halde firmaya 150 yeni personel kazandırmamız gerekiyor sayın Müdürüm."

Size göre bu konuşma aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesiyle ilişkilidir?


Yedek personel ihtiyacı

Gerçek personel ihtiyacı

Personel devir hızı

Ek personel ihtiyacı

Yeni personel ihtiyacı


Yanıt Açıklaması:

İnsan kaynakları talebi, bir işletmenin gelecekte gereksinim duyacağı iş gücüdür. İnsan kaynakları talep tahmini ise bir işletmenin kısa ve uzun vadede ihtiyacı olan iş gücünün sayı, tür ve nitelik olarak belirlenmesidir. İşletmelerin personel ihtiyacını farklı biçimlerde tanımlamak mümkündür. Bunlar gerçek, yedek, ek ve yeni personel ihtiyacıdır.

Gerçek personel ihtiyacı: İşletmenin ekonomik amaçlarına ulaşabilmesi için yapılması gereken işi fiilen gerçekleştiren insan kaynağı miktarıdır. Burada “olan personel miktarı” ile “olması gereken personel miktarı” eşitlenmeye çalışılır.

Yedek personel ihtiyacı: İşletmede devamsızlık nedeniyle ortaya çıkan insan kaynağı kaybını karşılamak amacıyla belirlenen personel ihtiyacıdır. Uygulamada yedek personel, gerçek personel sayısına ilave edilir Ek personel ihtiyacı: Ek personel ihtiyacı çeşitli nedenlerle personelin işten ayrılmasından kaynaklanır. Personel devir oranı işletmenin ek personel ihtiyacını belirlemede önemli bir kaynak oluşturur.

Yeni personel ihtiyacı: Bir işletmede yeni ya da ek yatırımların öngörülmesi, üretim teknolojisinin değişmesi, örgüt yapısının değiştirilmesi, üretim ve satış miktarlarında artış olması gibi faktörler yeni personel ihtiyacını doğurur.

Yorumlar
  • 0 Yorum