İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #11860

• Personel ne yapıyor (personelin işlevi)? • Personel işi nasıl yapıyor (yöntem ve teknikler)? •İşte ne tür yardımcı araçlar kullanılıyor(makineler, aletler, donanım)? • Hangi çıktılar sağlanıyor (üretilen mal veya hizmet)? • İş hangi koşullarda yapılıyor (çevresel faktörler)? • İşte ne tür yetenek, bilgi ve tecrübe gerekiyor (iş gerekleri)? Yukarıda yer alan soruların cevapları, insan kaynakları talebinin belirlenmesine yardımcı araçlardan hangisi için gereklidir?


İş tanımları
İş gerekleri
İş analizi
Devamsızlık oranı
Personel devir hızı

Yanıt Açıklaması: İş analizi,bir işin niteliği, niceliği, gerekleri ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle araştırarak ortaya koyan bir çalışmadır.İş analizleri personelin bölümlendirilmesini sağlayan işin yapısına ve temel karakteristiklerine ilişkin temel iş bilgilerini sunmaktadır.İş analizi bilgileri belirli biçimlerde düzenlenerek iş tanımları ve iş gerekleri oluşturulmaktadır.İş analizleri sonucunda işin içerdiği görevleri yerine getirebilecek personelde bulunması gereken özellikler, beceriler, formel ve mesleki eğitim gibi bilgiler, insan kaynakları talebinin belirlenmesi için iş analistleri yukarıdaki sorulara cevap ararlar.Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır. HATIRLAMA
Yorumlar
  • 0 Yorum