İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #11861

İnsan kaynağı talebini belirleyen işletme dışı faktörlerden sosyal, politik ve yasal değişiklikler aşağıdaki ifadelerden hangisinin karşılığıdır?


Pazara yeni rakiplerin girmesi insan kaynağı talebine yol açar.
Yeni teknolojilerin kullanılması insan kaynağı talebine yol açar.
Toplumların sosyal yönden gelişmeleri insan kaynağı talebine yol açar.
Tam rekabet koşullarının oluşması insan kaynağı talebine yol açar.
Enflasyonun artması insan kaynağı talebine yol açar.

Yanıt Açıklaması: A şıkkı ve D şıkkı, insan kaynakları talebinin belirlenmesine yardımcı araçlardan dış çevre bilgilerinin işletme dışı faktörlerden biri olan REKABET KOŞULLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK unsurunun açıklamasıdır.B şıkkı ise üçüncüsü olan TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN açıklamasıdır.E şıkkında yer alan enflasonun artması da dış very tabanlardan elde edilen bilgiler arasındadır.Doğru cevap olan C şıkkında yer alan toplumların sosyal yönden gelişmelerinin insan kaynağı talebine yol açması, insan kaynakları talebinin belirlenmesine yardımcı araçlardan dış çevre bilgilerinin işletme dışı faktörlerden ikincisi olan sosyal,politik ve yasal değişikliklerin açıklamasıdır. AÇIKLAMA: A şıkkı ve D şıkkı, insan kaynakları talebinin belirlenmesine yardımcı araçlardan dış çevre bilgilerinin işletme dışı faktörlerden biri olan REKABET KOŞULLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK unsurunun açıklamısıdır.B şıkkı ise üçüncüsü olan TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN açıklamsıdır.E şııkında yer alan enflasonun artması da dış very tabanlardan elde edilen bilgiler arasındadır.Doğru cevap olan C şıkkında yer alan toplumların sosyal yönden gelişmelerinin insan kaynağı talebine yol açması, insan kaynakları talebinin belirlenmesine yardımcı araçlardan dış çevre bilgilerinin işletme dışı faktörlerden ikincisi olan sosyal,politik ve yasal değişikliklerin açıklamasıdır. HATIRLAMA
Yorumlar
  • 0 Yorum