İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1257803

I- Yönetici Gözetiminde Eğitim

II- T Grup Yöntemi

III- Yetki Göçerimi Yoluyla Eğitim

IV- O¨rnek Olay Yöntemi

V- Takım Çalışmaları Yoluyla Eğitim ?

Yukarıdakilerden hangileri işbaşı eğitim yöntemlerindendir?


I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve V

II, III ve V

III ve V


Yanıt Açıklaması:

İşbaşı eğitim yöntemleri çalışanın işin başından ya da çalış- ma ortamından uzaklaşmadan eğitimin yapılması olanağı tanır. Daha az maliyetli olma, eğitim süresince işlerin aksamaması, çalışanın öğrendiklerini uygulamalı ola- rak yapabilmesi, çalışanın işe ve ortama uyum sağlaması gibi üstünlükleri vardır.

İşbaşı eğitim literatürde kimi, zaman “iş üzerinde öğrenme” adıyla da geçen bir kavramdır. İster işbaşı eğitim, ister iş üzerinde eğitim kullanılsın bu eğitim yönteminde işle ilgili bilgi ve yetenekler işi yaparak öğretilir. Bu yöntemde öğren- me gerçek zamanlı olarak gerçekleşir ve çalışan işin yapılmasından ayrı tutulmaz. Bu durum iş üzerinde öğrenmeyi diğer iş temelli öğrenme yaklaşımlarından farklı kılmaktadır. İşbaşı eğitim yöntemleri şunlardır:

- Yönetici Gözetiminde Eğitim

- Formen Aracılığıyla Eğitim

- Yetki Göçerimi Yoluyla Eğitim

- İş Rotasyonu

- Takım Çalışmaları Yoluyla Eğitim 

- İşe Alıştırma Eğitimi 

Yorumlar
  • 0 Yorum