İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1066317

Hangisi entelektüel sermayenin en temel unsurunu oluşturmaktadır?


Yapısal sermaye

İlişkisel sermaye

İnsan sermayesi

İşlevsel sermaye

Yatırım sermayesi


Yanıt Açıklaması:

Entelektüel sermaye, bir işletmede var olan insani, yapısal ve ilişkisel varlıkları içerir. Bu bağlamda işletme için değer yaratma potansiyeli taşıyan maddi olmayan varlıkların tümü entelektüel sermaye kapsamına girer. Entelektüel sermaye kavramının en temel unsurunu oluşturan insan sermayesi, bir işletmede görev yapan çalışanların bilgi, deneyim, yetenek ve davranışlarından oluşmaktadır. Doğru cevap C seçeneğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum