İnsan Kaynakları Yönetimi Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 10 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangisi entelektüel sermayenin en temel unsurunu oluşturmaktadır?


Yapısal sermaye

İlişkisel sermaye

İnsan sermayesi

İşlevsel sermaye

Yatırım sermayesi


2.Soru

İşletmeler çalışanlarının bağlılığını arttırmak (elde tumak) aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?


Terfi ve transfer için daha iyi fırsatlar yaratabilmelidir.
Eğitim ve kişisel gelişim olanakların sağlanmasını kişinin kendine bırakmalıdır.
İşletme, ücret ve yan ödemeler ile tazminat hakları açısından adil ve piyasada üst düzeylerde yer alabilir.
Yöneticilerle olumlu ilişkiler kurabileceği bir ortam yaratabilmelidir.
Çalışanın işletmesiyle birlikte işini sevmesini sağlayabilmelidir.

3.Soru

Bütün adaylara sorulan önceden hazırlanmış, bir dizi standartlaştırılmış soru formunun kullanılmasıyla oluşan mülakat türlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?


Yapılandırılmış
Yapılandırılmamış
Karma 
Stres
Bilgi ve yetenek sınavı

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  iş dışı eğitimlerden biridir?


Yönetici gözetiminde eğitim
Yetki göçerimi yoluyla eğitim 
Örnek olay yöntemi
Formen aracılığıyla eğitim
İş rotasyonu

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde yapılan eğitim sürecinin özellikleri arasında yer almaz?


Eğitimin bir plan ve program dahilinde gerçekleştirilmesi gerekir
Eğitim sırasında çalışanlara maaşları ve ücretleri ödenir
Eğitim geniş kapsamlı olmalıdır
Birden fazla öğrenme stiline yer verilmelidir
Çalışanın şu anki ve gelecekteki görevleri ile ilgili olmalıdır

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Faaliyet Alanlarındanİnsan Kaynakların Elde Tutulmasının işlevlerindendir?


Örgütsel bağlılığı artırma

Performans değerleme

Stratejik ortaklık

Personel seçme

İnsan kaynakları planlaması


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve geliştirme sürecinin aşamalarından biri değildir?


Eğitim ihtiyacının analizi
Eğitim içeriğinin tasarlanması
Medya kaynaklarında ilan
Eğitimin yapılması
Sonuçların değerlendirilmesi

8.Soru

İşin, normal düzeyde yerine getirilebilmesi için, o işi yapacak personelde bulunması gerekli nitelikleri içermesi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?


İş tanımı

İş gücü

İnsan sermayesi

İş gerekleri

İş analizi


9.Soru

• Bağımsız kurslar • Oyunlar ve benzetimler • Mobil öğrenme Yukarıdaki öğrenme uygulamaları hangi eğitim yönteminde uygulanır?


İşbaşında eğitim
İşdışında eğitim
İş rotasyonu
e-Öğrenme
İşe alıştırma eğitimi

10.Soru

“İşletme içinde ya da dışında, formal programlar yolu ile ya da kendi kendine ya da tecrübe kazanma yoluyla kişinin bilgi, yetenek ve becerilerinde değişiklik yapma faaliyetidir.” Yukarıda tanımlaması verilen süreç aşağıdakilerden hangisidir?


Yetiştirme (training)

Geliştirme (development)

Eğitim (education)

İşleri doğru yapmak (doing things right)

Değiştirme (changing)