İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12491

İşletmeler çalışanlarının bağlılığını arttırmak (elde tumak) aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?


Terfi ve transfer için daha iyi fırsatlar yaratabilmelidir.
Eğitim ve kişisel gelişim olanakların sağlanmasını kişinin kendine bırakmalıdır.
İşletme, ücret ve yan ödemeler ile tazminat hakları açısından adil ve piyasada üst düzeylerde yer alabilir.
Yöneticilerle olumlu ilişkiler kurabileceği bir ortam yaratabilmelidir.
Çalışanın işletmesiyle birlikte işini sevmesini sağlayabilmelidir.

Yanıt Açıklaması: İşletmeler, işe alma faaliyetleri için büyük bir çaba, zaman ve para harcamaktadırlar. Bu maliyetlerden kaçınmanın temelinde iş gücü devrini düşürmek ve çalışan bağlılığını arttırmak için çaba sarfetmektedirler. Eğer işletmeler; • Terfi ve transfer için daha iyi fırsatlar yaratabilirse, • Eğitim ve kişisel gelişim olanakların sağlayabilirse, • Ücret ve yan ödemeler ile tazminat hakları açısından adil ve piyasada üst düzeylerde yer alabilirse, • Çalışana değer verirse, • Yöneticilerle olumlu ilişkiler kurabileceği bir ortam yaratabilirse, • Çalışanın işletmesiyle birlikte işini sevmesini sağlayabilirse, büyük bir maliyete katlanarak bulduğu uygun çalışanları elde tutabilir. Dolayısıyla B şıkkında bulunan; eğitim ve kişisel gelişim olanakların sağlanmasını kişinin kendine bırakmalıdır ifadesi işletmelerin, çalışanlarının bağlılığını arttırmak (elde tumak) yapmaması gereken bir durumdur.İşletme ancak bu olanakları çalışanlarına sağlayabiliyorsa, bağlılıklarını arttırbilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum