İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12490

•Kurallar ya da iş yeri disiplinine yönelik çizelge olmadığında, bir durumu nasıl ele alırsın? •Niçin bu yaklaşımı seçersin? •İlk amirin tepkisi ne olur? •Nasıl sonuçlanır?Yukarıdaki sorular hangi tür mülakatta cevap aranan sorulardır?


Yapılandırılmamış mülakat
Karma mülakat
Davranış tanımlama mülakatı
Stres mülakat
Durumal mülakat

Yanıt Açıklaması: Mülakat türleri dörde ayrılır: • Yapılandırılmış mülakatlar, • Yapılandırılmamış mülakatlar, • Karma mülakatlar, • Stres mülakatlar. Yapılandırılımış mülakatlarda kendi aralarında durumsal mülakat ve davranış tanımlama mülakatı olmak üzere ikiye ayrılır. Davranış tanımlama mülakatında cevap verileceğinde adaylara geçmişte yaşadıkları bir problemi nasıl ele aldıkları türünde örnekler yöneltilir. Adaya aşağıdaki sorular sorulabilir: •Kurallar ya da iş yeri disiplinine yönelik çizelge olmadığında, bir durumu nasıl ele alırsın? •Niçin bu yaklaşımı seçersin? •İlk amirin tepkisi ne olur? •Nasıl sonuçlanır? Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum