İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1257804

I- Yönetici Gözetiminde Eğitim

II- T Grup Yöntemi

III- Yetki Göçerimi Yoluyla Eğitim

IV- O¨rnek Olay Yöntemi

V- Takım Çalışmaları Yoluyla Eğitim ?

Yukarıdakilerden hangileri iş dışı eğitim yöntemlerindendir?


II ve IV

III ve V

I ve III

IV ve V

I ve V


Yanıt Açıklaması:

 İş dışı eğitim, işletmenin içinde veya dışında çalışanı işinden uzaklaştırarak genelde belirli konularda bilgi artışı ya da yetkinlik geliştirmeye yönelik eğitimlerdir. C¸alışanın işinden uzaklaşarak yalnızca eğitim konularına daha iyi odaklanabilmesi, birden fazla çalışanın aynı anda eğitim almasının maliyet, zamana avantajı sağlaması ve çalışanlar arasında iletişimi arttırması eğitmenlerin uzman olması ve her türlü eğitim araç, gerecinin kullanımına olanak tanıyan ve öğrenme için çok elverişli ortamlarda yapılması, birden fazla eğitim yönteminin bir arada uygulanabilmesi, eğitim maliyetlerinin ve eğitim süresinin kolay hesaplanabilmesi, eğitim konularının planlı ve programlı hazırlanabilmesi, çalışana teorik bilginin yanında farklı uygulamalar hakkında da bilgi edinme olanağı tanıması yöntemin üstünlükleri arasındadır.

İş dışı eğitimler arasında aşağıdakiler vardır:

 • Konferans, Seminer ve Kurslar
 • T Grup Yöntemi

  O¨rnek Olay Yöntemi

  Rol Oynama Yöntemi

  İşletme Oyunu Yöntemi

  Beklenen Sorunlar Eğitimi

  Açık Hava Eğitimleri

  Eşbenzetim Eğitimleri

Yorumlar
 • 0 Yorum