İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12599

İş dışı eğitim yöntemlerinden biri olan T grup yönteminde, kişinin kendini gruba, başkalarına açmaya ne kadar istekli olduğunun anlaşılmasına çalışılır. Bu yöntemin yararı aşağıdakilerden hangisidir?


Çalışanların birbirini tanıması ve anlaması birbirlerini kolay yönetmelerini sağlar
Kişileri psikolojik olarak rahatlatır
Çalışanların iş yapma becerilerini artırır
Çalışanları sıkılmak ve tekdüzelikten kurtarır
Çalışanların birbirini tanıması ve anlaması kendilerini güçlü hissetmelerini sağlar

Yanıt Açıklaması: Bu yöntem kişilerin birbirlerini anlamalarına ve güçlü iletişim kurmalarına odaklanır. Bireylerin kendilerini diğerlerine açması birbirlerini tanımaları ve anlamalarına yol açar ve birbirlerini yönetmelerini kolaylaştırır.
Yorumlar
  • 0 Yorum