İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1089507

Bir işletmede çalışanları ifade etmek için kullanılan terimler in tarihsel süreç içerisinde izlemiş olduğu sıralama aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


personel > insan gücü > insan kaynakları > insan sermayesi > yetenek

insan gücü > insan kaynakları > insan sermayesi > yetenek > personel 

insan gücü > personel > insan kaynakları > insan sermayesi > yetenek

yetenek > insan gücü > insan kaynakları > insan sermayesi > personel

personel > insan sermayesi > insan kaynakları > insan gücü > yetenek


Yanıt Açıklaması:

Bir işletmede çalışanlar için önceleri iş gücü, insan gücü, daha sonraları da personel sözcükleri kullanılmıştır. Ücretli çalışan insanları tanımlamak üzere 1980’den sonra insan kaynakları, 1990’lardan sonra da stratejik kaynak, entelektüel sermaye ve beşerî/insan sermayesi sözcüklerinin kullanılması tercih edilmeye başlanmıştır. Son yıllarda ise işletme örgütleri çalışanlarını kaynak olarak değil cezbedilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması gereken yetenekler olarak görmeye başlamıştır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum