İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1090123

I- İşletmenin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmesini

II- Çalışanların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasını

III-İşletmede insan odaklı bir kültürün geliştirilmesi 

IV- İşletmenin diğer bölümlerine danışmanlık yapmalı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamında değerlendirilebilir? 


I ve II

I ve III

I, II ve III

III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

İnsan kaynakları yönetimi, insan kaynaklarının diğer kaynaklarla birlikte nasıl sağlanacağına, nasıl istihdam edileceğine ve nasıl yönlendirileceğine ilişkin kavramsal bir çerçeve sunar. Bu çerçeve içinde yer alan faaliyetlerin tümü, işletmenin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmesini, çalışanların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasını ve aynı zamanda işletmenin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacak şekilde planlanmalı, örgütlenmeli, yönlendirilmeli, koordine ve kontrol edilmelidir. Bunun yanı sıra İK yönetimi çerçevesinde örgütte insan odaklı bir kültür geliştirilmelidir. İK yöneticileri, bir yandan kendi işlevlerini yerine getirirlerken öte yandan örgütün diğer bölümlerine danışmanlık yapmalı ve tüm yöneticilerin aynı zamanda İK yönetimi anlayışını geliştirmelerini sağlama görevlerini de üstlenmelidirler. 

Yorumlar
  • 0 Yorum