İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1146192

İK biriminde uzun süredir çalışan Aliye Hanım, işe yeni başlayan personele hizmet içi eğitim vermekteydi. Sözlerini şöyle devam ettirdi:

Bu işi yaparken biz personel ne yapıyor, işi nasıl yapıyor, iş hangi koşullarda yapılıyor tarzında sorular sorarız."  

Size göre Aliye Hanım hangi işten bahsetmektedir?


İş tanımları

İş gerekleri

Kritik olay tekniği

Personel devir hızı

İş analizi


Yanıt Açıklaması:

İş analizi, bir işin niteliği, niceliği, gerekleri ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle araştırarak ortaya koyan bir çalışmadır. İş analizleri personelin bölümlendirilmesini sağlayan işin yapısına ve temel karakteristiklerine ilişkin temel iş bilgilerini sunmaktadır.

İş analistleri, iş analizi yaparken temelde aşağıda yer alan altı soruya yanıt ararlar. En basit hâliyle bu sorulara verilecek yanıtlar bir iş analizi sonuçlarını oluşturur:

• Personel ne yapıyor (personelin işlevi)?

• Personel işi nasıl yapıyor (yöntem ve teknikler)?

• İşte ne tür yardımcı araçlar kullanılıyor (makineler, aletler, donanım)?

• Hangi çıktılar sağlanıyor (üretilen mal veya hizmet)?

• İş hangi koşullarda yapılıyor (çevresel faktörler)?

• İşte ne tür yetenek, bilgi ve tecrübe gerekiyor (iş gerekleri)?

Yorumlar
  • 0 Yorum