İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1146346

I- İşletmenin saygınlığının artması

II- Motivasyonun artması

III- Maliyetlerin düşürülmesi ile değer yaratımı

IV- Bürokrasinin azaltılması

 

Dünya çapındaki işletmelerin faaliyetlerinin önemli bir kısmını web ortamına taşımalarının hangisi ya da hangileri bunun sebepleri arasındadır?


III ve IV

I ve II

II ve III

Yalnızca III

Yalnızca IV


Yanıt Açıklaması:

Dünya çapındaki işletmeler işletme faaliyetlerinin önemli bir kısmını web ortamına taşımışlardır. Faaliyetlerin web ortamında gerçekleştirilmesinin temelde iki nedeni vardır. Bunlar,

• bürokrasinin azalması ve

• maliyetlerin düşürülmesi ile değer yaratımıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum