İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1257797

I- Piyasa koşulları hakkında bilgilendirme

II- İşletmenin Tanıtımı

III- Personel Haklarının Açıklanması

IV- Tanıştırma

V- İşle İlgili Bilgilerin Açıklanması ?

Yukardakilerden hangileri başarılı bir işe alıştırma programı içinde yer alması gereken konular arasındadır?


I, II ve III

II, III ve IV

II, III, IV ve V

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Başarılı bir işe alıştırma programı içinde yer alması gereken konular dört ana başlık altında şöyle sıralanabilir:

 1.  İşletmenin Tanıtımı

  - İşletmenin tarihi,
  - İşletmenin örgütsel yapısı,
  - U¨st yönetim pozisyonları ve bu görevleri yürüten yöneticilerin isimleri, - U¨retilen mal veya hizmetler,
  - U¨retim hattı,
  - U¨retim süreci,
  - İşletmelerin kural ve politikaları,
  - Disiplin sistemi,
  - Güvenlikle ilgili düzenlemeler,
  - Personel el kitabında yer alan bilgilerin açıklanması.

 2.  Personel Haklarının Açıklanması

  - U¨cret ödeme yöntemleri ve günleri, - Resmi^ tatil ve bayram izinleri,
  - C¸alışma saatleri ve mola süreleri,
  - Personelin eğitim hakları,

  - Sigorta düzenlemeleri,
  - Emeklilik programları,
  - Personele sağlanan hizmetler,
  - Danışma ve rehabilitasyon programları.

 3. Tanıştırma

  - İlk yöneticiyle,
  - Diğer yöneticilerle,
  - Eğitimcilerle,
  - C¸alışma arkadaşlarıyla,
  - Personel danışmanlarıyla.

 4.  İşle İlgili Bilgilerin Açıklanması

  - C¸alışma yeri,
  - İşi oluşturan görevler,
  - İş güvenliği,
  - İşin konumu,
  - İşin amacı,
  - İşin diğer işlerle olan ilişkisi.

Yorumlar
 • 0 Yorum