İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1146329

I- Veri doğruluğunda artış

II- İşlem hızında artış

III- İşletme kârlılığında artış

IV-Verimlilikte artış

Yukardakilerden hangisi ya da hangileri bilgisayarlı insan kaynakları bilgi sisteminin insan kaynakları bölümüne sağladığı faydalardandır?


I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I ve IV

I, II ve IV


Yanıt Açıklaması:

Bilgisayarlı insan kaynakları bilgi sistemi insan kaynakları bölümüne sayısız faydalar sağlar. Her insan kaynakları fonksiyonu faaliyetlerinin tümünde ya da bir kısmında bilgisayarlardan yararlanırlar. İnsan kaynakları fonksiyonlarının otomasyonu aşağıda yer alan yararları sağlayacaktır:

Veri doğruluğunda artış,

İşlem hızında artış,

Daha kullanışlı ve kaliteli sonuçlar,

Verimlilikte artış.

Yorumlar
  • 0 Yorum