İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1205741

I- İşletmede çalışacak olan işgörenleri bulma 

II- İşgörenleri yükseltme 

III- İşgörenleri işe alıştırma

IV- Çalışacak işgörenleri seçme 

Yukarıdakilerden hangisi işe almanın temel işlevlerindendir?


Yalnızca I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

İşe alma, temelde üç kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; bulma ve seçme ve işe alıştırmadır. İnsan kaynağı bulma, örgüt yapısındaki boş pozisyonlar için nitelikli adaylardan bir havuz oluşturma sürecidir. Seçme ise aday havuzundan iş gereklerine uygun adayın belirlenip işe yerleştirilmesi anlamındadır. Seçme faaliyeti sonuçlandıktan sonra, yeni personel işe fiilen başlamadan önce, işine ve işletmeye uyumunun sağlanması için oryantasyon programına tabi tutulmalıdır. Böylece insan kaynakları planlamasında belirlenen açık pozisyonda çalışabilecek duruma gele- cektir, kısacası artık o pozisyona yerleştirilmiş olacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum