İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #361784

Aşağıdakilerden hangisi iş analizi için kullanılan kritik olay tekniğini tanımlar?


İşin içeriği ve gerektirdiği personel özelliklerine ilişkin sorular içeren bir anket formu kullanılarak yapılır.

İşleri gerektirdikleri personel fonksiyonları cinsinden inceler, personel fonksiyonları işi yapanın bilgilerle insanlarla ve araç gereç ile ilişkilerini belirleyen faaliyetlerdir.

Belirli bir işte çalışan personelin ve bağlı oldukları ilk yöneticinin şahit oldukları ile ilgili olumlu veya olumsuz sonuç veren personel davranışları kaydedilir.
Daha sonra bu davranışlar anlamlı cümleler halinde ifade edilerek iş hakkında bilgi sahibi olan tarafsız bilirkişilerin değerlendirilmesine sunulabilir.

İş tanımında belirli bir sistem altında kısaltılarak Kullanıma hazır hale getirilen işin amacı işletme içinde yapılan her işin nasıl yapıldığını tam ve doğru olarak tanımlayan forumlardır.

Bir alandaki işlere ilişkin tüm görevleri içerdiğinden özellikle iş tanımlarının hazırlanmasında fayda sağlar.


Yanıt Açıklaması:

Kritik olay tekniği: Belirli bir işte çalışan personelin ve bağlı oldukları ilk yöneticinin şahit oldukları ile ilgili olumlu veya olumsuz sonuç veren personel davranışları kaydedilir. Bunlar işin gerektirdiği genel davranışlar değil duruma özgü somut davranışlardır, daha sonra bu davranışlar anlamlı cümleler halinde ifade edilerek bu iş hakkında bilgi sahibi olan tarafsız bilirkişilerin değerlendirilmesine sunulabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum