İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #362279

Aşağıdakilerin hangisi işletmelerde oluşturulan insan kaynakları bilgi sistemindeki “çalışanlar hakkındaki bilgilerin düzenlenip gerektiğinde incelenmek üzere hazır bulundurulan bir arşiv”dir?


Personel envanteri

Personel beceri envanteri

Çalışma koşulları ve iş zamanlamaları

Esnek çalışma saatleri

Alternatif çalışma düzenlemeleri


Yanıt Açıklaması:

Personel beceri envanteri sadece mevcut personeli yetenek, beceri, eğitim, deneyim gibi kişisel özellikleri içerdiğinden daha kapsamlı olan personel envanter bu sorunun yanıtıdır. Personel envanteri personelin yaş, cinsiyet, eğitim, alınan ücret, kıdem ya da statüsü, çalıştığı diğer kurumlar, askerlik hizmet durumu, yönetim görgüsü, bildiği diller, özel ilgi ve merakları ve birçok başka alanları da kapsayan bir envanterdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum