İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1090556

İşletme için değer yaratma potansiyeli taşıyan maddi olmayan varlıkların tümü ............................................kapsamına girer. 

Size gore yukarıdaki boşluğa hangi ifade gelmelidir?


entelektüel sermaye

insan sermayesi

maddi olmayan sermaye

girişimci sermaye

yaratıcı sermaye


Yanıt Açıklaması:

Entelektüel sermaye, bir işletmede var olan insani, yapısal ve ilişkisel varlıkları içerir. Bu bağlamda işletme için değer yaratma potansiyeli taşıyan maddi olmayan varlıkların tümü entelektüel sermaye kapsamına girer. Entelektüel sermaye kavramının en temel unsurunu oluşturan insan sermayesi, bir işletmede görev yapan çalışanların bilgi, deneyim, yetenek ve davranışlarından oluşmaktadır. İnsan sermayesi örgüt üyelerinin teknik, mesleki ve işle ilgili bilgilerini, eğitimlerini, problem çözme kapasitelerini, yaşam felsefelerini, yaratıcılıklarını, girişimcilik ve liderlik yeteneklerini, organizasyon süreçlerinde ortaya koydukları fonksiyonları ve bu fonksiyonların niteliklerini belirleyici bir güce sahiptir.

Yorumlar
  • 0 Yorum