İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #11996

Bir gıda işletmesinde 15 gıda teknisyeni, 2 gıda mühendisi ve 100 işçiye ihtiyaç olduğunun belirlenmesi, bununla birlikte bu işleri yapacak olan personelin özellikleri üzerinde durulmaması organizasyonun aşağıda yer alan yaklaşımlardan hangisine göre planlama sürecine alındığını gösterir?


Temel roller düzeyi
Mantıksal düzey
Bütüncül düzey
Geleneksel düzey
Yatay düzey

Yanıt Açıklaması: İnsan kaynakları planlamasında bütüncül ve temel roller düzeyinde insan kaynakları planları yapılır. Bütüncül düzey yaklaşımına göre, organizasyondaki işler ve iş gruplarının tümü ya da büyük bir kısmı için planlar yapılır. Bu yaklaşımda iş grupları için gerekli olan personel sayısı belirlenirken, bu personelin nitelikleri belirlenmez.
Yorumlar
  • 0 Yorum