İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12513

Aşağıdaki ifadelerden hangisi insan kaynağını elde tutma çabalarından biri değildir?


Terfi ve Transferler için fırsatlar yaratma
Eitim ve kişisel gelişim olanaklarını sağlama
Çalışanlara Değer verme
Çalışanların işi ve işletmeyi sevmesini sağlama
İşgücü devir hızını yüksek tutma

Yanıt Açıklaması: Bu sorunun doğru cevabı "E" seçeneğidir. İşletmeler; • Terfi ve transfer için daha iyi fırsatlar yaratabilirse, • Eğitim ve kişisel gelişim olanakları sağlayabilirse , • Ücret ve yan ödemeler ile tazminat hakları açısından adil ve piyasada üst düzeylerde yer alabilirse, • Çalışana değer verirse, • Yöneticilerle olumlu ilişkiler kurabileceği bir ortam yaratabilirse ve • Çalışanların işletmesiyle birlikte işini sevmesini sağlayabilirse işe alınan insan kaynağını elde tutabilir
Yorumlar
  • 0 Yorum