İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12563

İnsan kaynağı seçme süreci işletmeler arasında farklılık gösterir. Aşağıdakilerden hangisi bu farklılıkların nedenlerinden biri değildir?


İşletme büyüklüğü
İşletmenin faaliyet alanı
Yapılacak işin gereklilikleri
Seçilecek kişi sayısı
Eşit istihdam fırsatı düşüncesi

Yanıt Açıklaması: İnsan kaynağı seçme sürecindeki farklılıklar; işletme büyüklüğüne, yapılacak işin gerekliliklerine, seçilecek kişilerin sayısına, eşit istihdam fırsatı düşünceleri gibi dış güçlerin baskısına bağlıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum