İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1257794

I-İşe yeni başlayan ve terfi eden çalışanlarına yönelik uygulanır.

II- Çalışanların işletmede yükselmesini sağlamayı amaçlar.

III-İşe alıştırma programlarının süresi işin niteliğine göre değişir.

Yukarıdakilerden hangileri işe alıştırma (oryantasyon) programlarının özellikleri arasındadır?


I ve II

I ve III

II ve III

Yalnızca I

Yalnızca III


Yanıt Açıklaması:

İşe alıştırma (oryantasyon) işletmelerin işe yeni başlayan çalışanlarına yönelik uyguladığı ve çalışanların işletmeye uyumunu kolaylaştıran süreçtir. İşe alıştırma programlarının süresi işin niteliğine göre değişebilmektedir.

İşe alıştırma programı sadece işe yeni başlayan çalışanlara değil işletmede terfi eden çalışanlara yönelik de yapılabilmektedir. Eğer çalışan işletme içinden seçil- miş, yeni bir göreve getirilmiş ise kapsamlı eğitim programları yerine kısa bir ta- nıtım ve yeni iş arkadaşları ile tanıştırma yeterli olacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum