İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #370727

Aşağıdakilerin hangisi “bir üst kademeye yükselecek olan personele o kademede yapacağı işin gereklerini öğretmek, örneğin yeni alınan bir makinenin nasıl çalıştığını öğretmek” hangi sürecin ifadesidir?


Eğitim

Yetiştirme

Geliştirme

Alıştırma

Uzaklaştırma


Yanıt Açıklaması:

Tanımı yapılan kavram yetiştirmedir. Belirli işlerin yapılması için gerekli olan bilgi, yetenek ve davranışların kazandırılması sürecidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum