İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1066454

Bir amaç doğrultusunda nelerin, nerede, ne zaman yapılacağının belirlenmesi hangi yönetim işleviyle ilgilidir?


Koordinasyon

Örgütleme 

Planlama

Yürütme

Denetim


Yanıt Açıklaması:

Yönetimin temel işlevleri planlama, örgütleme, yöneltme, koordine ve kontrol etmedir. Planlama, her yönetim faaliyetinin ilk işlevidir. Planlama, bir amaç doğrultusunda nelerin, nerede, ne zaman, nasıl, hangi olanaklar kullanılarak ve kim tarafından yapılacağının belirlenmesi sürecidir. Doğru cevap C seçeneğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum