İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1205911

I- “İMüşterinle nasıl anlaşırdın?”

II- “Sen müşterilerle konuşmaktan hoşlanırsın, değil mi?” 

III- “Son işindeki devamsızlık durumun neydi?”

III- "Hangi dine mensupsunuz?"

IV- "Müşteri velinimetimizdir. Bu konuda ne düşünüyorsun?"

Yukarıdaki mülakat sorularından hangisi "iyi" sorulardandır?


I

II

III

IV

V


Yanıt Açıklaması:

İyi sorular: Mülakatı yapan kişiler tarafından sorulan çoğu soru, geleceğin en iyi tahmin unsurunun, geçmiş olduğuna dayalıdır. Mülakatı yapan kişinin, gele- cek hakkında belirsiz sorular sorması, adayın geçmiş performansını sorgulaması- na göre daha çok zorluk çıkartır.

Bazı soru tipleri diğerlerine göre daha anlamlı cevaplar sağlar. İstenen sonuçla- rı verecek mülakat, açık uçlu soruların kullanılmasına bağlıdır. Açık uçlu sorular evet ya da hayır olarak cevaplanamaz. Kim, ne, ne zaman, söyle, nasıl ve hangigibi kelimeler sorulara başlamak için iyidir ve bunlar uzun ve daha bilgi verici ce-vaplar üretir. “Son işindeki devamsızlık kaydın (durumun) neydi?” sorusu, “Son işinde iyi bir devamsızlık kaydına sahip miydin?” sorusundan daha iyidir, çünküson soruya evet olarak yanıt verilebilir.

Kötü sorular: Mülakatlarda bazı soru türlerinin kullanılmasından kaçınılmalıdır.

 • Yaygın olarak tek bir doğru cevap üreten sorular: O¨rneğin “İş arkadaşla-rınla nasıl anlaşırdın?”. Bu soruya hemen hemen kaçınılmaz olarak verile-

  cek cevap “Sadece iyi” dir.

 • İma eden sorular: İma eden soruda, sorulan sorudan kaynaklı olarak ve-

  rilecek cevap bellidir. O¨rneğin, “Sen insanlarla konuşmaktan hoşlanırsın,

  değil mi?” Cevap: “Tabi ki.” olacaktır.

 • Ayrımcılık yaratan sorular: Sorular ırk, yaş, cinsiyet, medeni ha^l ve çocuk

  sayısı gibi ayrımcılığa sebep olayacak bilgiler içermemelidir. Bunlar müla-

  katta da, başvuru formunda da uygun değildir.

 • Yanıtı Belli Sorular: Bu tip sorularda, mülakatı yapan kişi de aday da ceva-

  bı biliyordur.

Yorumlar
 • 0 Yorum