İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #362191

I. İş envanteri tekniği
II. Durum analizi tekniği
III. Fonksiyonel iş analizi tekniği
IV. Kritik olay tekniği
Yukarıda bulunan iş analizi tekniklerinden hangisi/hangileri “işleri gerektirdikleri personel fonksiyonları cinsinden inceleyen, bu fonksiyonların işi yapanın, bilgilerle, insanlarla ve araç gereçle ilişkilerini belirleyen faaliyetleri” içermektedir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

I-IV


Yanıt Açıklaması:

İş envanteri bir alandaki tüm görevleri içerir, durum analizi tekniği işin içeriği ve gerektirdiği personel özelliklerine ilişkin sorular içerir, kritik olay tekniği ise bir personelin olumlu ve olumsuz davranışlarının cümleler halinde belirtilmesidir. Bilirkişiler puanlı bir ölçek üzerine, bu davranışın o iş için ne derece istenen davranışlar olduklarını belirleyebilirler. Dolayısıyla yukarıda tanımı yapılan kavram Fonksiyonel iş analizi tekniğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum