İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #878031

Batıda insan kaynakları yönetimi anlayışına hangi tarihte geçilmiştir? 


1960’lar

1970’ler

1980’ler

1990’lar

2000’ler


Yanıt Açıklaması:

Bir kurum ya da kuruluş için ücretli olarak çalışanlar tarihi süreç içinde farklı biçimlerde tanımlanmıştır. Kullanılan tanımlamalar ve seçilen sözcükler doğal olarak dönem içinde yaşanan olaylardan ve dünyayı algılayış biçimlerinden etkilenmiştir. Bir işletmede çalışanlar için önceleri iş gücü, insan gücü, daha sonraları da personel sözcükleri kullanılmıştır. Ücretli çalışan insanları tanımlamak üzere 1980’den sonra insan kaynakları, 1990’lardan sonra da stratejik kaynak, entelektüel sermaye ve beşerî/insan sermayesi sözcüklerinin kullanılması tercih edilmeye başlanmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum