İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #11856

I.Kurumsal kaynak planlamasının iş gücü boyutunuII. Personel hareketinin planlanması III. İşe alma ve emekliliklerin planlanması IV. Eğitimin planlanması.Yukarıda yer alan ifadelerden hangisi ya da hangileri insan kaynakları planlamasının kapsamına girmektedir?


I ve II
I,II ve III
II,III ve IV
III ve IV
I,II,III ve IV

Yanıt Açıklaması: İnsan kaynakları planlaması bir organizasyonun gelecekteki personel ihtiyacını tahmin etme ve ihtiyaç duyulan personelin tam sayısını ve tipini gösterecek programların planlanması sürecidir.Kurumsal kaynak planlamasının iş gücü boyutunu, personel hareketinin planlanmasını, yükseltimin planlanmasını, işe alma ve emekliliklerin planlanmasını hatta eğitimin planlanmasını kapsamaktadır. Dolayısıyla doğru cevap E şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum