İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12106

"İşletmenin nereye, nas›l gidece¤inin belirlenmesidir. Herhangi bir konuyla ilgili olarak; ne, ne zaman, nasıl, nerede, kim tarafından, neden, hangi maliyetle ve hangi sürede sorularına cevap vermeyi ifade eder." Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Planlama
İş analizi
İş envanteri
İş tanımları
İş gerekleri

Yanıt Açıklaması: Planlama: İşletmenin nereye, nas›l gidece¤inin belirlenmesidir. Herhangi bir konuyla ilgili olarak; ne, ne zaman, nasıl, nerede, kim tarafından, neden, hangi maliyetle ve hangi sürede sorularına cevap vermeyi ifade eder.
Yorumlar
  • 0 Yorum