İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12594

Bir işletmede çalışan satış elemanlarına satışta etkili iletişim ile ilgili bir test uygulanmış ve arkasından çalışanlara bu konuda bir eğitim verilerek test uygulaması bir kez daha gerçekleştirilerek test sonuçlarındaki farka bakılmıştır. Burada eğitimin başarısını ölçmede kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Deney-kontrol grubu yöntemi
Geleneksel yöntem
Davranış değişikliği yöntemi
Test-tekrar yöntemi
Önceki-sonraki performans yöntemi

Yanıt Açıklaması: Test-tekrar yönteminde eğitim öncesinde çalışana yapılan bir testin eğitim sonrasında da yapılması şeklinde uygulanır. Böylece eğitim sonrası test sonuçlarındaki farkın ne derece olduğu ölçülür
Yorumlar
  • 0 Yorum