İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1092502

I- Çalışanların cinsiyet dağılımı

II- Üst yönetimin insana bakışı

III- Örgüt kültürü

IV- Örgütün büyüklüğü

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İK bölümünün işletmenin örgüt yapısı içindeki yerini belirleyen unsurlardandır?


I ve II

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

İşletmenin genel örgüt yapısı içinde İK bölümünün yerini etkileyen bazı faktörler vardır. Bu faktörleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

Üst yönetimin insana bakışı

Örgüt kültürü

Örgütün büyüklüğü

• Coğrafik yerleşim

• Faaliyetlerin yapısı

Çalışanların niteliği

Sendikalaşma oranı

Yorumlar
  • 0 Yorum