İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12095

İşletmelerin personel verimliliği arttırmak için kullandıkları e-insan kaynakları uygulamalarının işletme ve personele sağladığı ortak faydalardan birisidir?


Bürokrasinin azalmasına bağlı olarak zaman tasarrufunun sağlanması
Kariyer yönetimini hızlandırması
İnsan kaynağının etkinliğini sağlamak
Maliyette azalma sağlamaktadır
Diğer bölümlerdeki çalışanlarla koordinasyonun sağlanması

Yanıt Açıklaması: Bürokrasinin azalmasına bağlı olarak zaman tasarrufunun sağlanması hem işletmeye hem de çalışana fayda sağlamaktadır. İşletme için rutin faaliyetleri en aza indirmektedir. Personel daha hızlı ve yaratıcı olarak çalışabilmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum