İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1056789

İlk sendikalaşma hareketleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


İlk sendika olan “Londra Yazışma Derneği” kurulduktan çok kısa bir süre sonra yayılma eğilimi sebebiyle kapatılmıştır.

“Londra Yazışma Derneğinin” kapatılmasından sonra 1800 yılında çıkartılan bir kanun ile her türlü örgütlenme yasaklanmıştır.

1926 yılında İngiltere’de sendikalaşma tekrar yasaklanmıştır ve bu yasakları diğer Avrupa ülkeleri olan Almanya’nın, Fransa’nın ve ABD’nin yasakları  izlemiştir.

“Londra Yazışma Derneğinin” kapatılmasına rağmen toplumdaki sorunlar giderek büyümüştür ve huzursuzluklar artmıştır bunun üzerine devlet müdahalelere başlamıştır.

“Londra Yazışma Derneğinin” kapatılmasından sonra art arda başlayan devlet müdahalelerine karşılık ücretler, çalışma süreleri, iş güvenliği gibi konularda devlet yasalar çıkarmak zorunda kalmıştır ve sendikaları resmi olarak tanımak zorunda kalmıştır.


Yanıt Açıklaması:

Sendikacılık hareketi, endüstrileşmenin ilk başladığı ülke olan İngiltere’de ortaya çıkmıştır. İlk işçi örgütü 1792’de bir ayakkabıcının kurduğu ve “Londra Yazışma Derneği” adını taşıyan dernektir. Ancak derneğin yayılma eğilimi göstermesi üzerine 1799 yılında kapatılmış ve 1800 yılında çıkartılan “Birleşme Kanunu” ile her türlü örgütlenme yasaklanmıştır. Bu yasaklara rağmen işçiler yılmamışlar ve uzun mücadelelerden sonra bu yasakların kaldırılması konusunda
başarıya ulaşmışlardır. Diğer taraftan, toplumsal sorunların
giderek büyümesi ve huzursuzlukların artması, devletin çalışma yaşamına müdahale gereğini ortaya çıkartmıştır. Devlet; ücretler, çalışma süreleri, iş güvenliği gibi konularda çıkardığı yasalarla çalışma ilişkilerinde düzenleyici bir rol üstlenmeye ve sendikaları yasal olarak tanımaya başlamıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum