İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12339

Çalışan performans değerleme sürecinde yer alan aşamalar dikkate alındığında aşağıdaki bu aşamalardan hangisinde yaşanan aksaklıklar çalışanın kariyer yönetiminde sekteye uğramasına yol açar?


Performans kriterlerinin ve değerleme sıklığının belirlenmesi
performans standartlarının belirlenmesi
Değerlemeyi yapacak kişinin belirlenmesi
Değerlendirme yönteminin belirlenmesi
Değerleme sonuçlarının personele iletilmesi

Yanıt Açıklaması: Performans değerleme sonuçlarının personele iletilmemesi durumunda personelin güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğunu öğrenememesi ve nihayetinde kariyer planlamasında aksaklıklara neden olabileceği söylenebilir. Doğru cevap E 'dir
Yorumlar
  • 0 Yorum