İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12498

Bir turizm işletmesinde Ahmet ve Mehmet disipline konu olacak davranışlar yaparak işletmenin örgütsel performansını sekteye uğratmıştır. Üst amir tarafından sadece sözlü bir şekilde uyarılmışlardır. Ancak Ahmet ve Mehmet bu davranışları yapmaya devam etmektedir. Yılsonunda düşük sezonda Ahmet içten çıkarılarak geçici olarak askıya alınmış, Mehmet ise işletmede çalışmaya devam etmiştir. Ahmet bu durumu şikayet etmiştir ancak şikayetinden herhangi bir sonuç alamamıştır. Bu duruma bağlı olarak adam kayırmanın önüne geçmek için ne yapılmalıdır?


İşveren işgörenin performansının değerlendirmesini yapmalıdır
Etkin bir disiplin sistemi kurulmalı, bu sistemin çalışanlara açıklanmalıdır
Üst amir peşin hükümlü olmamalıdır
Yoğun bir denetim olmalıdır.
Alt-üst ilişkisinde çatışmalar önlenmelidir.

Yanıt Açıklaması: İşletmelerde, uygulamadan doğan sorunları en aza indirmiş, başarılı bir disiplin faaliyeti yürütebilmek için kâğıt üzerinde oldukça iyi geliştirilmiş bir disiplin sistemi oluşturmak yeterli olmayacaktır. Etkili bir disiplin sağlamak için sistemin personele ve yöneticilere en iyi biçimde tanıtılması gerekir. Yöneticiler, disiplinle ilgili tüm kural ve düzenlemeleri personele açık olarak anlatmalıdır. Herhangi bir kural ihlali veya gevşeklik gördüğünde zaman geçirmeden hareket etmelidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum