İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12607

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede adil bir ücret yapısının belirlenmesini etkileyen temel unsurlardan biri değildir?


Asgari ücret
İş analizi bilgileri
İş tanımları
İş değerlemesi
Performans değerlemesi

Yanıt Açıklaması: Bir işletmede adil bir ücret yapısını etkileyen temel unsurlar iş analizi bilgileri, iş tanımları, iş değerlemesi ve performans değerlemesidir. Asgari ücret ise bir ülkede ödenecek minimum ücreti belirler ve genel ücret yapısını etkiler.
Yorumlar
  • 0 Yorum