İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #372059

I. Kuralların örgüte ve personele sağladığı yararlar
II. Cezaya karşı personelin izleyebileceği prosedür
III. Hangi davranışların suç olacağı
IV. Suçla ilgili ne gibi delillerin toplanacağı
V. Cezanın kim tarafından, nasıl verileceği
Yöneticilerin işletmenin disiplin sistemini tanımaları zorunludur. Aksi hâlde, sistem ne kadar etkin olursa olsun, uygulamada kargaşaya yol açacaktır. Bu amaçla yöneticilere yukarıdaki konulardan hangilerinde açıklama yapmak gerekir?


II, III, IV, V

II, IV, V

I, II, IV, V

I, II, III, V

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Yukarıda ifade edilen konuların tümünde yöneticilerin bilgi sahibi olması için açıklama yapılması gerekmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum