İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #372068

Bir iş yerinde çalışan personelin kurallara uymamasının sebepleri aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri olabilir?
I. Kurallardan habersiz olma
II. Kuralları yanlış anlama
III. Dikkatsizlik
IV. Sorumsuzluk
V. Kasıtlı davranış
VI. İş doyumsuzluğu
VII. Motivasyon eksikliği
VIII. Stres


I – II – III

II – IV – V

III – V – VI

Hepsi

VI - VII


Yanıt Açıklaması:

Bir iş yerinde çalışan personelin kurallara uymamasının sebepleri; Kurallardan habersiz olma, Kuralları yanlış anlama, Dikkatsizlik, Sorumsuzluk, Kasıtlı davranış, İş doyumsuzluğu, Motivasyon eksikliği ve stresdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum