İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1061047

Aşağıdakilerden hangisi sendikaların sosyal ve ekonomik faaliyetlerden biridir?


Toplu iş sözleşmesi yapma

Toplu iş uyuşmazlığının tarafı olma

Üyelerin çıkarlarını korumak için dava açma

Grev ve lokavt kararı verme ve bunları yönetme

Üyelerine adli yardımda bulunma


Yanıt Açıklaması:

E seçeneği dışındaki yanıtlar sendikaların çalışma hayatına yönelik faaliyetlerini vermektedir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum