İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12425

İş gücü piyasasındaki arz-talep dengesi, piyasadaki hakim olan ücret düzeyleri, yaşam standardı, kıdem, ekonomik faktörler ve toplu pazarlıklar ücret düzeyinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadırlar. İşgücü piyasandaki arz-talep dengesi unsuru dikkate bağlamında, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ücret düzeyinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak ele alınmalıdır?


Nitelikli ve niteliksiz iş gücü arzı
İşletmenin mali durumu
Dış ekonomik faktörleri
Rekabet seviyesi
Sektördeki işletme sayısı

Yanıt Açıklaması: İş gücü piyasasındaki arz ve talep arasındaki dengenin bozulması ücret düzeyini arttıracak ya da düşürecektir. İş gücü arz-talep durumu ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Türkiye gelişmekte olan bir ülke olduğundan öncelikli olarak piyasadaki işgücünün nitelikleri önem arz etmektedir. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerde nitelikli iş gücü arzı düşük, niteliksiz iş gücü arzı yüksektir. Bu nedenle öncelikli olarak iş gücü piyasası ücretin belirlenmesinde öncelikli olarak ele alınmalıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum