İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #874902

Aşağıdakilerden hangisi son on beş, yirmi yıl içine sendikaların bütün dünyada zayıflamasına ve üye kaybetmesine yol açan gelişmelerden biri değildir?


Sendikaların yasallık kazanamaması

Teknolojik gelişmeler

Kalite ve verimliliğin rekabette ön plana çıkması

Yeni üretim ve yönetim tekniklerinin uygulanmaya başlaması

Küreselleşme


Yanıt Açıklaması:

Son on beş yirmi yıl içinde küreselleşme,teknolojik gelişmeler, kalite ve verimliliğin rekabette ön plana çıkması, yeni üretim ve yönetim tekniklerinin uygulanmaya başlaması gibi gelişmeler sendikala- rın bütün dünyada zayıflamasına ve üye kaybetmesine yol açmıştır.Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum