İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12301

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede disiplin cezasının geç uygulanmasının sonuçlarından biri değildir?


Suç ve ceza arasında bağlantı kurmanın güçleşmesi
Cezanın caydırıcılık niteliğinin azalması
Disiplin kararında tutarlı davranılmadığının düşünülmesi
Grubun diğer üyeleri tarafından hatalı davranışın kabul edilebilir olarak algılanması
Yönetimin adil davranmadığının düşünülmesi

Yanıt Açıklaması: Yöneticiler ceza uygularken hafifletici nedenleri dikkate alabilirler. Bu durumda, bu nedenleri personele açıklamaları gerekir. Açıklama yapmamaları durumunda, disiplin kararında tutarlı davranmadıkları düşünülür. Bu sonuç görüldüğü gibi, bir işletmede disiplin cezasının geç uygulanmasının sonuçlarından biri değil, personele aldığı cezanın hafifletici nedenlerini açıklamamanın sonuçlarından biridir.
Yorumlar
  • 0 Yorum