İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12501

Aşağıdakilerden hangisi ortak performans kriterlerine ve standartlarına dayalı yöntemlerden biri değildir?


Kritik Olay Yöntemi
Geleneksel Değerleme Skalaları
Kontrol Sistemi Yöntemi
Direkt İndeks Yöntemi
Davranışsal Değerleme Skalaları

Yanıt Açıklaması: Performans kiterlerini şu başlıklar altında açıklayabiliriz. Kişilik Özelliklerine Dayalı Kriterler: Personelin istenen performans düzeyini belirlemeye yardımcı olacak kişilik özellikleri üzerinde durmaktadır. Bunlar doğruluk, dürüstlük, güvenirlik, nezaket, zekâ, hız, dayanıklılık, dış görünüm vb. özellikleri kapsar. Davranışlara Dayalı Kriterler: İyi ya da kötü olarak görülen kritik insan davranışlarını içerir. Bu kriterler, inisiyatif sahibi olma, ortak çalışma, takım ruhunu hissetme, iş birliği yapma vb. unsurlarla ilgilidir. Yetkinliklere Dayalı Kriterler: Personelin bilgisini, becerisini ve davra¬nışlarını içeren sergilenebilir özelliklerini tanımlar. Çıktılara Dayalı Kriterler: Gerçekleşen etkinliklerin genellikle miktarı ya da ne kadar az girdiyle ne kadar çok çıktı üretildiği üzerinde durur. Örneğin; hizmet edilen müşteri sayısı, yapılan satışın miktarı ya da parasal tutarı, üretilen ürün sayısı gibi kriterler çıktı miktarına bağlıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum