İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12503

Aşağıdakilerden hangisi personel değerleme hatalarından biri değildir?


Halo Etkisi
Peşin Hükümlülük
Ön Yargı
Kontrast Hataları
Müsamaha ve Katılık

Yanıt Açıklaması: Performans değerleme zor ve zahmetli bir iştir. Bu süreçte birçok hata yapılabilmektedir. Bu hatalardan ilki, değerleyicinin değerlenen personelin üstün bir niteliğine bakarak, diğer niteliklerinin de mükemmel olduğunu düşünerek yaptığı yanlış değerlendirme şeklinde tanımlanan halo etkisidir. Bir diğer hata ise değerleme yapanların değerlendirdikleri kişileri çok iyi ya da çok kötü demek yerine ortalama bir puanla değerlemesidir ki buna merkezi eğilim hatası adı verilmektedir. Performans değerleme sürecinde yapılan bir başka hata da çok yüksek değerlemeler yapan müsamahalı değerleyiciler ya da çok kötü not veren katı değerleyicilerle ilgilidir. Bu kişiler değerlemede aşırı müsamahalı ya da aşırı katı oldukları için bireyin performansının tam karşılığı olan değeri vermemektedirler. Bir diğer hata olan kontrast hatası ise ortalama performans gösteren bir personelin, kötü performans gösteren bir personelden sonra olduğundan yüksek performans göstermiş gibi ya da mükemmel bir performans gösteren personelden sonra olduğundan daha düşük performans göstermiş gibi değerlendirildiği bir hata türüdür. Performans değerlemede yapılan son iki hata ise, değerlemecinin değerleme yaparken yakın geçmişi dikkate alarak yanlış değerlendirme yapması ya da ırk, din, cinsiyet vb. farklılıklara göre önyargılı bir şekilde değerleme yapmasıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum