İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #371634

Aşağıdaki değerleme türlerinden hangisi “yakınlık derecesi olmadığı varsayılan en adil değerlemelerden” birisinin olduğu düşünülmektedir?


Kişinin Kendi Kendini Değerlemesi

İş arkadaşları tarafından değerleme yapılması

Astlar tarafından değerleme

Danışmanlar ve uzmanlar tarafından değerleme

Müşteriler tarafından değerleme


Yanıt Açıklaması:

Müşteriler ve çalışanlar arasında herhangi bir yakınlık derecesi olmadığı sürece, en adil değerlemelerden birisidir müşteriler tarafından değerlemedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum