İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1063355

............, personelin yetkinliklerini ve davranışla- rını kurumun stratejik hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri ve davranışları üreten İK sistemlerinin, politikalarının ve uygulamalarının formüle edilmesini ve yönetilmesini ifade eder.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanımlanmış olan mesleki pozisyonu ifade eder?


Entellektüel sermaye yönetimi 

İnsan Kaynakları yönetimi 

Stratejik insan kaynakları yönetimi

Personel yönetimi 

Refah yönetimi 


Yanıt Açıklaması:

Stratejik insan kaynakları yönetimi, personelin yetkinliklerini ve davranışla- rını kurumun stratejik hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri ve davranışları üreten İK sistemlerinin, politikalarının ve uygulamalarının formüle edilmesini ve yönetilmesini ifade eder. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum