İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1092116

Günümüz işletme yönetimlerinin öncelikli hedeflerinden biri yetenek havuzunu geliştirecek ve besleyecek bireylerin etkili seçimidir. Ancak sadece yetenekli insanları işletme örgütüne katmakla yetenek yönetilmiş olmamaktadır. Bunun haricinde İK tarafından yetenekler için aşağıdakilerden hangi kritik unsur yerine getirilmelidir?


Ortalamanın üzerinde maaş ve prim vermek

Yurtdışı fuar ve diğer etkinliklere daha sık göndermek

Çalışma sürelerini daha kısa tutmak

Kendilerini gerçekleştirebilecekleri uygun örgütsel ortamı yaratmak

İşe geliş gidiş saatlerinde esneklik  sağlamak


Yanıt Açıklaması:

Günümüz işletme yönetimlerinin öncelikli hedeflerinden biri yetenek havuzunu geliştirecek ve besleyecek bireylerin etkili seçimidir. Ancak sadece yetenekli insanları işletme örgütüne katmakla yetenek yönetilmiş olmamaktadır. Yetenekler, işe alındıktan sonra kendilerini gerçekleştirebilecekleri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri uygun örgütsel ortamla karşılaşmadıkları takdirde, örgüte katkıda bulunamazlar ve kısa sürede ayrılırlar. 

Yorumlar
  • 0 Yorum